برداشت طالبی از روستای متین آباد

@ این پست ۴۶۱۲ بار خوانده شده است.

برداشت طالبی از مزارع روستای متین آباد در خرداد ماه ۱۳۹۳٫

matin-abad-talebi-93_073 برداشت طالبی از روستای متین آباد 1393

روستای متین آباد در فاصله ۲۰ کیلومتری از بخش امامزاده بادرود قرار دارد. شغل اکثر مردمان این روستا کشاورزی می باشد. طالبی تنها منبع درآمد روستاییان در این ماه می باشد که به قیمت ۲۵۰ تومان به فروش می رسد.

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا