عید سعید فطر در روستای اریسمان

@ این پست ۶۴۸۷ بار خوانده شده است.

نماز عید سعید فطر در رضوانیه روستای اریسمان روز سه شنبه ۷/۵/۱۳۹۳ برگزار شد.

fetr-93-arisman_046 عید فطر در روستای اریسمان- 1393