آیین خیمه کوبی نوش آباد کاشان-۲

@ این پست ۲۱۶۳ بار خوانده شده است.

آیین سنتی مذهبی «خیمه کوبی»، در نوش‌آباد کاشان با حضور بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ هنرمند در قالب دو کاروان «اولیا» و «اشقیا»، روز هشتم محرم، یک شنبه ۱۱/۸/۱۳۹۳ برگزار شد.

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا