آذر ۱۳۹۰ archive

تعزیه قاسم- حسینیه افوشته نطنز

          مراسم تعزیه خوانی حضرت قاسم(ع) در حسینیه افوشته نطنز سال ۱۳۹۰

Taziyeh Ghasem

محرم در اریسمان ۱۳۹۰

مراسم عزاداری در روستای اریسمان سال ۱۳۹۰

Moharam Arisman 90

.

محرم در کلهرود ۱۳۸۹

مراسم عزاداری دهه اول محرم در روستای کلهرود سال ۱۳۸۹

Moharam Kalahrood 89

محرم در کلهرود ۱۳۸۹ بخش ۱

Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89
Moharam 89

 

ادامه‌ی مطلب

محرم در کلهرود ۲-۱۳۹۰

مراسم عزاداری دهه اول محرم در روستای کلهرود سال ۱۳۹۰

Moharam 2

 

ادامه‌ی مطلب

محرم در کلهرود ۱-۱۳۹۰

مراسم عزاداری دهه اول محرم در روستای کلهرود سال ۱۳۹۰

Moharam 1

 

ادامه‌ی مطلب