اسفند ۱۳۹۰ archive

زمستان ۱۳۹۰

   عکس های طبیعت  از زمستان ۱۳۹۰

Winter 90

عکس های طبیعت زمستان ۱۳۹۰

ادامه‌ی مطلب

خشکسالی

   عکس هایی از اثرات یخبندان و خشکسالی در درختان

Trunk

.

ادامه‌ی مطلب

غروب درخت

عکس های هنری غروب خورشید از منظره درختان

Tree

.

ادامه‌ی مطلب

آشیانه

   عکس های هنری از آشیانه پرندگان در فصل زمستان

Nest

آشیانه پرندگان

.

ادامه‌ی مطلب

کار و فعالیت پاییز ۹۰

عکس هایی از کار و فعالیت فصل پاییز ۱۳۹۰ 

Autumn 90

ادامه‌ی مطلب