Monthly Archive: دی ۱۳۹۱

Image

غار علی صدر همدان

غار علی صدر همدان یکی از بزرگ ترین غار آبی جهان در شهر کبوتر آهنگ همدان می باشد.

Hamedan Cave Ali Sadr

غار علی صدر همدان

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr017.jpg]4100 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr020.jpg]680 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr019.jpg]510 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr023.jpg]630 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr027.jpg]440 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr032.jpg]390 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr052.jpg]410 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr028.jpg]350 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr062.jpg]330 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr012.jpg]380 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr083.jpg]500 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr084.jpg]340 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr085.jpg]410 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr091.jpg]340 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr093.jpg]350 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr100.jpg]330 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr101.jpg]310 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr102.jpg]280 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr104.jpg]300 Cave Ali Sadr
Hamedan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/hamedan-cave-ali-sadr/thumbs/thumbs_cave-ali-sadr107.jpg]360 Cave Ali Sadr
Hamedan City

 

(بیشتر…)

Image

قلعه کرشاهی بادرود

قلعه کرشاهی از آثار تاریخی اواخر دوره قاجاریه بوده که توسط نائب حسین کاشی برای استفاده نظامی ساخته شده است. این قلعه از خشت خام به همراه تزینات خاص منطقه کویری و حداکثر ارتفاع آن در قسمت برج ورودی ۱۲ متر ساخته شده است. وجود قنات آب که از داخل قلعه نشأت می گیرد به ایجاد مزرعه انار در دل کویر، طراوت و سرسبزی زیبایی بخشیده است.

برای دیدن قلعه کرشاهی می بایست مسیرخاکی  ۲۵ کیلومتری را از روستای متین آباد به سمت شمال شرقی به مختصات ۳۳٫۵۵٫۵۸N – 52.06.35E  بپیمایید.

 

(بیشتر…)

Image

اولین بارش زمستانی

بارش اولین برف و باران در هفته اول فصل زمستان ۱۳۹۱- عکس از روستای اریسمان

Winter 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-36.jpg]2960Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-30.jpg]420Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-02.jpg]350Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-10.jpg]450Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-11.jpg]380Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-12.jpg]380Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-26.jpg]450Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-13.jpg]390Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-23.jpg]380Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-14.jpg]340Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-15.jpg]310Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-17.jpg]330Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-18.jpg]280Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-19.jpg]270Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/winter-91/thumbs/thumbs_winter-91-21.jpg]280Winter 91
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

میادین و نمادها ۲

میادین و نمادهای شهرهای مختلف ایران

 

(بیشتر…)

Image

میادین و نمادها ۱

میادین و نمادهای شهرهای مختلف ایران

 

(بیشتر…)

صفحه 1 از 3123