Monthly Archive: اسفند ۱۳۹۱

Image

چوپانان

چوپانان

Rancher

چوپان

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-90-115www-arisnasr-ir_.jpg]3430Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_summer-91-085.jpg]700Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_winter-90-148www-arisnasr-ir_.jpg]620Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_autumn-90-135www-arisnasr-ir_.jpg]690Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-natanz-91-020.jpg]610Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_autumn-90-155www-arisnasr-ir_.jpg]640Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_autumn-91_206.jpg]570Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_img_5640.jpg]560Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-90-058www-arisnasr-ir_.jpg]520Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-90-074www-arisnasr-ir_.jpg]500Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-90-107www-arisnasr-ir_.jpg]520Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-91-025www-arisnasr-ir_.jpg]480Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-91-043www-arisnasr-ir_.jpg]600Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-91-352www-arisnasr-ir_.jpg]430Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-91-460www-arisnasr-ir_.jpg]430Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-91-517www-arisnasr-ir_.jpg]390Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_spring-91-532.jpg]400Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_summer-90-070www-arisnasr-ir_.jpg]440Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_summer-90-184www-arisnasr-ir_.jpg]430Rancher
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rancher/thumbs/thumbs_summer-90-239www-arisnasr-ir_.jpg]400Rancher
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

کاشت خیار بهاره

مراحل کاشت خیار بهاره در روستای سرآسیاب و روستای اریسمان

Khiyar

کاشت خیار

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-021.jpg]6060Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-001.jpg]2000Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-034.jpg]1950Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-036.jpg]2340Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-041.jpg]1820Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-055.jpg]1710Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-061.jpg]1610Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-056.jpg]1590Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-007.jpg]1480Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-059.jpg]1440Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-067www-arisnasr-ir_.jpg]1480Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-146www-arisnasr-ir_.jpg]1440Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-91_081.jpg]1380Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-151www-arisnasr-ir_.jpg]1440Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_img_8766.jpg]1850Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_img_8772.jpg]1530Khiyar
SarAsiyab Village

 

(بیشتر…)

Image

روستای تاریخی خفر ۲

روستای تاریخی خفر در ۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان نطنز قرار دارد. قلعه تاریخی خفر و امامزاده احمد ابن محسن ابن امام زین العابدین در این روستا قرار دارد.

Khafr Village 2

روستای خفر

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-036www-arisnasr-ir_.jpg]3710Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-041www-arisnasr-ir_.jpg]740Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-018www-arisnasr-ir_.jpg]720Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-035www-arisnasr-ir_.jpg]770Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr_19.jpg]700Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr_20.jpg]710Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr_21.jpg]670Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-019www-arisnasr-ir_.jpg]690Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-044www-arisnasr-ir_.jpg]630Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-025www-arisnasr-ir_.jpg]600Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-2.jpg]560Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-003www-arisnasr-ir_.jpg]740Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-061www-arisnasr-ir_.jpg]670Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-097www-arisnasr-ir_.jpg]630Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-052www-arisnasr-ir_.jpg]520Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-054www-arisnasr-ir_.jpg]500Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-056www-arisnasr-ir_.jpg]490Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-066www-arisnasr-ir_.jpg]500Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-099www-arisnasr-ir_.jpg]470Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-2/thumbs/thumbs_khafr-100www-arisnasr-ir_.jpg]470Khafr Village

 

(بیشتر…)

Image

افتتاح طرح های فرهنگی و عمرانی روستای اریسمان

افتتاح میدان شهدای اریسمان- گلزار شهدا- سالن اجتماعات فاطمیه- پایگاه میراث فرهنگی- کلنگ زنی مجموعه گردشگری اریسمان و افتتاح دفتر میراث فرهنگی بادرود با حضور مسئولین استان و شهرستان روز دوشنبه ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ انجام گردید.

Eftetahiyeh Arisman

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_029.jpg]3430
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_044.jpg]650
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_052.jpg]570
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_067.jpg]610
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_075.jpg]590
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_087.jpg]590
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_093.jpg]510
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_096.jpg]450
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_112.jpg]430
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_140.jpg]440
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_147.jpg]400
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_150.jpg]370
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_163.jpg]400
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_176.jpg]390
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_185.jpg]380
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_189.jpg]390
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_196.jpg]420
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_233.jpg]440
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_235.jpg]480
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_244.jpg]440

 

(بیشتر…)

Image

روستای تاریخی خفر ۱

روستای تاریخی خفر در ۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان نطنز قرار دارد. قلعه تاریخی خفر و امامزاده احمد ابن محسن ابن امام زین العابدین در این روستا قرار دارد.

Khafr Village 1

روستای خفر

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-005www-arisnasr-ir_.jpg]3960Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-008www-arisnasr-ir_.jpg]600Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-009www-arisnasr-ir_.jpg]480Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-011www-arisnasr-ir_.jpg]670Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-016www-arisnasr-ir_.jpg]490Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-068www-arisnasr-ir_.jpg]460Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-074www-arisnasr-ir_.jpg]460Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-075www-arisnasr-ir_.jpg]420Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-078www-arisnasr-ir_.jpg]420Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-081www-arisnasr-ir_.jpg]350Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-088www-arisnasr-ir_.jpg]380Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-089www-arisnasr-ir_.jpg]390Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-090www-arisnasr-ir_.jpg]370Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-091www-arisnasr-ir_.jpg]400Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-096www-arisnasr-ir_.jpg]380Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-098www-arisnasr-ir_.jpg]390Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-101www-arisnasr-ir_.jpg]380Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-103www-arisnasr-ir_.jpg]460Khafr Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khafr-village-1/thumbs/thumbs_khafr-107www-arisnasr-ir_.jpg]310Khafr Village

 

(بیشتر…)

صفحه 1 از 41234