اردیبهشت ۱۳۹۳ archive

روز جهانی کار و کارگر ۲

۱۱ اردیبهشت ماه (۱/۵/۲۰۱۴) روز جهانی کار و کارگر- تصاویر برخی از مشاغل آزاد

work_212 روز جهانی کار و کارگر- 1393

 

ادامه‌ی مطلب

روز جهانی کار و کارگر ۱

۱۱ اردیبهشت ماه (۱/۵/۲۰۱۴) روز جهانی کار و کارگر- تصاویر برخی از مشاغل آزاد

work_042 روز جهانی کار و کارگر- 1393

ادامه‌ی مطلب