تعزیه دوطفلان مسلم- حسینیه افوشته نطنز

         مراسم تعزیه خوانی دوطفلان مسلم در حسیتیه افوشته نطنز در محرم ۱۳۹۰

taziyeh-teflan-afushteh

تعزیه حر- حسینیه افوشته نطنز

مراسم تعزیه خوانی حر در حسیتیه افوشته نطنز در محرم ۱۳۹۰

taziyeh-hoor

تعزیه قاسم- حسینیه افوشته نطنز

          مراسم تعزیه خوانی حضرت قاسم(ع) در حسینیه افوشته نطنز سال ۱۳۹۰

Taziyeh Ghasem

محرم در اریسمان ۱۳۹۰

مراسم عزاداری در روستای اریسمان سال ۱۳۹۰

Moharam Arisman 90

.

محرم در کلهرود ۱۳۸۹

مراسم عزاداری دهه اول محرم در روستای کلهرود سال ۱۳۸۹

Moharam Kalahrood 89

محرم در کلهرود ۱۳۸۹ بخش ۱

 

ادامه‌ی مطلب