محرم در کلهرود ۲-۱۳۹۰

مراسم عزاداری دهه اول محرم در روستای کلهرود سال ۱۳۹۰

Moharam 2

 

ادامه‌ی مطلب

محرم در کلهرود ۱-۱۳۹۰

مراسم عزاداری دهه اول محرم در روستای کلهرود سال ۱۳۹۰

Moharam 1

 

ادامه‌ی مطلب

پرنده

Bird

پاییز ۳

Autumn 3

پاییز ۲

Autumn 2