بایگانی برچسب: آثار باستانی شهرستان نطنز

Image

آثار تاریخی شهرستان نطنز

آثار تاریخی شهرستان نطنز شامل: قلعه سنگی، قلعه مسکونی، امامزاده و دریاچه شهر طرقرود، قلعه روستای هنجن، کاخ شاه عباسی روستای عباس آباد، امامزاده شاه سلطان حسین روستای ابیازن، بقعه بابا عبداله روستای طار

Natanz Ancient 2

آثار تاریخی دریاچه و قلعه طرق- قلعه هنجن- امامزاده سلطان حسین

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-014www-arisnasr-ir_.jpg]6200Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-033www-arisnasr-ir_.jpg]2850Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-038www-arisnasr-ir_.jpg]3010Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-020www-arisnasr-ir_.jpg]3070Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-016www-arisnasr-ir_.jpg]2250Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-018www-arisnasr-ir_.jpg]1820Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-stone-005www-arisnasr-ir_.jpg]1820Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-stone-008www-arisnasr-ir_.jpg]1880Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-stone-006www-arisnasr-ir_.jpg]1970Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_abass-abad-89-007www-arisnasr-ir_.jpg]1950Natanz Ancient
Abbas Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_abass-abad-89-005www-arisnasr-ir_.jpg]2000Natanz Ancient
Abbas Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-2www-arisnasr-ir_.jpg]1890Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-3www-arisnasr-ir_.jpg]2000Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-4.jpg]1970Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-5.jpg]1950Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-6.jpg]1770Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-7.jpg]1900Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_soltanhosein-1.jpg]2160Natanz Ancient
Soltan Hosein
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_tar-baba-abdollah-1www-arisnasr-ir_.jpg]2340Natanz Ancient
Tar Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_tar-baba-abdollah-2www-arisnasr-ir_.jpg]1880Natanz Ancient
Tar Village

 

(بیشتر…)

Image

آثار تاریخی شهر نطنز

آثار تاریخی شهر نطنز شامل: گنبد باز- امامزاده عبداله- امامزاده رقیه خاتون- سنگ تقسیم آب- قلعه کوهاب

Natanz Ancient 1

آثار تاریخی شهر نطنز- امامزاده بابا عبداله- رقیه خاتون- قلعه کوهاب- گنبد باز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_gonbad-baz-1.jpg]3860Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_gonbad-baz.jpg]1360Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-003www-arisnasr-ir_.jpg]1180Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-006www.jpg]1060Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-010www.jpg]830Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_img_1885.jpg]830Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-003www-arisnasr-ir_.jpg]780Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-004www-arisnasr-ir_.jpg]770Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-005www-arisnasr-ir_.jpg]700Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-006www-arisnasr-ir_.jpg]780Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_roghayekhatoon-003www-arisnasr-ir_.jpg]680Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_roghayekhatoon-004www-arisnasr-ir_.jpg]710Natanz Ancient

 

(بیشتر…)

Image

مجموعه تاریخی افوشته شهرستان نطنز

مجموعه آثار تاریخی محله افوشته شهرستان نطنز شامل: آب انبار- حمام- شربت خانه- بقعه میرسید- بقعه سید حسن واقف

Afushteh Ancient

مجموعه تاریخی افوشته شهرستان نطنز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-026www-arisnasr-ir_.jpg]2530Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-007www-arisnasr-ir_.jpg]630Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-008www-arisnasr-ir_.jpg]500Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-010www-arisnasr-ir_.jpg]540Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-011www-arisnasr-ir_.jpg]370Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-017www-arisnasr-ir_.jpg]430Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-020www-arisnasr-ir_.jpg]340Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-021www-arisnasr-ir_.jpg]340Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-001www-arisnasr-ir_.jpg]310Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-002www-arisnasr-ir_.jpg]330Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-003www-arisnasr-ir_.jpg]290Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-024www-arisnasr-ir_.jpg]310Afushteh Ancient

 

(بیشتر…)