بایگانی برچسب: آثار تاریخی بادرود

Image

افتتاح طرح های فرهنگی و عمرانی روستای اریسمان

افتتاح میدان شهدای اریسمان- گلزار شهدا- سالن اجتماعات فاطمیه- پایگاه میراث فرهنگی- کلنگ زنی مجموعه گردشگری اریسمان و افتتاح دفتر میراث فرهنگی بادرود با حضور مسئولین استان و شهرستان روز دوشنبه ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ انجام گردید.

Eftetahiyeh Arisman

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_029.jpg]3430
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_044.jpg]650
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_052.jpg]570
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_067.jpg]610
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_075.jpg]590
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_087.jpg]590
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_093.jpg]510
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_096.jpg]450
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_112.jpg]430
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_140.jpg]440
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_147.jpg]400
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_150.jpg]370
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_163.jpg]400
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_176.jpg]390
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_185.jpg]380
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_189.jpg]390
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_196.jpg]420
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_233.jpg]440
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_235.jpg]480
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/eftetahiyeh-arisman/thumbs/thumbs_eftetahiyeh-91_244.jpg]440

 

(بیشتر…)

Image

قلعه کرشاهی بادرود

قلعه کرشاهی از آثار تاریخی اواخر دوره قاجاریه بوده که توسط نائب حسین کاشی برای استفاده نظامی ساخته شده است. این قلعه از خشت خام به همراه تزینات خاص منطقه کویری و حداکثر ارتفاع آن در قسمت برج ورودی ۱۲ متر ساخته شده است. وجود قنات آب که از داخل قلعه نشأت می گیرد به ایجاد مزرعه انار در دل کویر، طراوت و سرسبزی زیبایی بخشیده است.

برای دیدن قلعه کرشاهی می بایست مسیرخاکی  ۲۵ کیلومتری را از روستای متین آباد به سمت شمال شرقی به مختصات ۳۳٫۵۵٫۵۸N – 52.06.35E  بپیمایید.

 

(بیشتر…)

Image

بادرود: حمام تاریخی نوقه

حمام تاریخی نوقه و پرستشگاه آدینه از آثار تاریخی بادرود

 

(بیشتر…)

Image

بادرود: منزل تاریخی محقق الدوله

منزل تاریخی محقق الدوله از مکان های تاریخی شهر بادرود

Badrood Mohagheghodoleh

منزل تاریخی محقق الدوله بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-004.jpg]2540Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-001.jpg]700 Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-003.jpg]650Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-009.jpg]980Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-018.jpg]800Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-020.jpg]810Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-023.jpg]820Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-026.jpg]730Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-029.jpg]660Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-030.jpg]700Mohagheghodoleh House
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-mohagheghodoleh/thumbs/thumbs_ancient-badrood-031.jpg]570Mohagheghodoleh House
Badrood City

 

(بیشتر…)

Image

بادرود: سرا موزه رهگشای ۲

سرا موزه رهگشای از آثار تاریخی شهر بادرود

Badrood Rahgoshai 2

سرا موزه رهگشای بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-030www-arisnasr-ir_.jpg]1820Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-031www-arisnasr-ir_.jpg]70Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-024www-arisnasr-ir_.jpg]60Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-023www-arisnasr-ir_.jpg]90Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-008www-arisnasr-ir_.jpg]110Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-009www-arisnasr-ir_.jpg]70Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-014www-arisnasr-ir_.jpg]60Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-017www-arisnasr-ir_.jpg]80Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-018www-arisnasr-ir_.jpg]50Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-021www-arisnasr-ir_.jpg]70Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-025www-arisnasr-ir_.jpg]50Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-026www-arisnasr-ir_.jpg]50Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-033www-arisnasr-ir_.jpg]40Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-034www-arisnasr-ir_.jpg]40Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-037www-arisnasr-ir_.jpg]70Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-039www-arisnasr-ir_.jpg]70Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-042www-arisnasr-ir_.jpg]80Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-067www-arisnasr-ir_.jpg]90Rahgoshai Museuom
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-rahgoshai-2/thumbs/thumbs_rahgoshai-museum-164www-arisnasr-ir_.jpg]70Rahgoshai Museuom
Badrood City

 

(بیشتر…)

صفحه 1 از 212