بایگانی برچسب: آثار تاریخی شهرستان نطنز

Image

آثار تاریخی شهرستان نطنز

آثار تاریخی شهرستان نطنز شامل: قلعه سنگی، قلعه مسکونی، امامزاده و دریاچه شهر طرقرود، قلعه روستای هنجن، کاخ شاه عباسی روستای عباس آباد، امامزاده شاه سلطان حسین روستای ابیازن، بقعه بابا عبداله روستای طار

Natanz Ancient 2

آثار تاریخی دریاچه و قلعه طرق- قلعه هنجن- امامزاده سلطان حسین

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-014www-arisnasr-ir_.jpg]6330Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-033www-arisnasr-ir_.jpg]2910Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-038www-arisnasr-ir_.jpg]3070Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-020www-arisnasr-ir_.jpg]3130Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-016www-arisnasr-ir_.jpg]2290Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_targh-018www-arisnasr-ir_.jpg]1860Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-stone-005www-arisnasr-ir_.jpg]1870Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-stone-008www-arisnasr-ir_.jpg]1920Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-stone-006www-arisnasr-ir_.jpg]2030Natanz Ancient
Targh City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_abass-abad-89-007www-arisnasr-ir_.jpg]2020Natanz Ancient
Abbas Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_abass-abad-89-005www-arisnasr-ir_.jpg]2070Natanz Ancient
Abbas Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-2www-arisnasr-ir_.jpg]1930Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-3www-arisnasr-ir_.jpg]2070Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-4.jpg]2040Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-5.jpg]2030Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-6.jpg]1840Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_monition-hanjan-7.jpg]1970Natanz Ancient
Hanjan Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_soltanhosein-1.jpg]2220Natanz Ancient
Soltan Hosein
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_tar-baba-abdollah-1www-arisnasr-ir_.jpg]2390Natanz Ancient
Tar Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-2/thumbs/thumbs_tar-baba-abdollah-2www-arisnasr-ir_.jpg]1920Natanz Ancient
Tar Village

 

(بیشتر…)

Image

آثار تاریخی شهر نطنز

آثار تاریخی شهر نطنز شامل: گنبد باز- امامزاده عبداله- امامزاده رقیه خاتون- سنگ تقسیم آب- قلعه کوهاب

Natanz Ancient 1

آثار تاریخی شهر نطنز- امامزاده بابا عبداله- رقیه خاتون- قلعه کوهاب- گنبد باز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_gonbad-baz-1.jpg]3910Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_gonbad-baz.jpg]1400Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-003www-arisnasr-ir_.jpg]1190Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-006www.jpg]1060Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-010www.jpg]830Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_img_1885.jpg]850Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-003www-arisnasr-ir_.jpg]800Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-004www-arisnasr-ir_.jpg]790Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-005www-arisnasr-ir_.jpg]710Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-006www-arisnasr-ir_.jpg]780Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_roghayekhatoon-003www-arisnasr-ir_.jpg]680Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_roghayekhatoon-004www-arisnasr-ir_.jpg]710Natanz Ancient

 

(بیشتر…)