بایگانی برچسب: آخرین نماز جمعه بادرود

Image

آخرین نماز جمعه سال ۹۰

آخرین نماز جمعه سال ۹۰ شهر بادرود در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۰ به امامت حجت الاسلام  و المسلمین علیرضا قاسمی برگزار گردید.

Prayer Friday

آخرین نماز جمعه بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-054www-arisnasr-ir_.jpg]250Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-056www-arisnasr-ir_.jpg]20Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-070www-arisnasr-ir_.jpg]20Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-004www-arisnasr-ir_.jpg]30Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-010www-arisnasr-ir_.jpg]30Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-013www-arisnasr-ir_.jpg]20Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-038www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-036www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-025www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-040www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-074www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-093www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-073www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-099www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-103www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-089www-arisnasr-ir_.jpg]10Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-088www-arisnasr-ir_.jpg]10Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-086www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-082www-arisnasr-ir_.jpg]00Prayer Friday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/prayer-friday/thumbs/thumbs_prayer-friday-002www-arisnasr-ir_.jpg]40Prayer Friday
Badrood City

(بیشتر…)