بایگانی برچسب: آغاز سال تحصیلی

Image

آغاز سال تحصیلی

آغاز سال تحصیلی ۹۱-۹۲ در مدارس  و موسسات آموزشی

School Badrood 91

سال تحصیلی جدید در بادرود- مهر 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Arisman 91-011.jpg]930First Day Scool
School Safdari Arisman
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Arisman 91-014.jpg]450First Day Scool
School Shafiei Arisman
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-102.jpg]270First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-103.jpg]320First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-104.jpg]250First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-106.jpg]210First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-107.jpg]180First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-108.jpg]200First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-109.jpg]200First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-110.jpg]190First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-111.jpg]190First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-114.jpg]220First Day Scool
High School Bagher Oloom Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-115.jpg]330First Day Scool
High School Bagher Oloom Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-116.jpg]340First Day Scool
High School Bagher Oloom Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-117.jpg]210First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-118.jpg]250First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_school-badrood-91-119.jpg]170First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-121.jpg]170First Day Scool
School Kashani Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-124.jpg]260First Day Scool
School Kermani Nejad Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-badrood-91/thumbs/thumbs_School Badrood 91-126.jpg]260First Day Scool
School Kermani Nejad Badrood

 

(بیشتر…)

Image

کلاس اولی ها

سال تحصیلی جدید، با ورود کلاس اولی ها به مدارس در روز چهارشنبه ۲۹/۶/۱۳۹۱ آغاز شد.

School Natanz

مدارس نطنز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-122.jpg]1210Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-096.jpg]420Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-119.jpg]380Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-102.jpg]410Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-003.jpg]310Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-013.jpg]260Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-034.jpg]260Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-044.jpg]250Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-059.jpg]250Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-063.jpg]250Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-075.jpg]230Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-076.jpg]220Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-092.jpg]250Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-094.jpg]250Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-104.jpg]270Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-105.jpg]210Elementary School
Natanz City

 

(بیشتر…)