بایگانی برچسب: آموزش و پرورش شهرستان نطنز

Image

کلاس اولی ها

سال تحصیلی جدید، با ورود کلاس اولی ها به مدارس در روز چهارشنبه ۲۹/۶/۱۳۹۱ آغاز شد.

School Natanz

مدارس نطنز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-122.jpg]1220Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-096.jpg]430Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-119.jpg]390Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-102.jpg]420Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-003.jpg]320Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-013.jpg]270Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-034.jpg]270Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-044.jpg]260Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-059.jpg]270Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-063.jpg]260Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-075.jpg]250Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-076.jpg]230Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-092.jpg]260Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-094.jpg]260Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-104.jpg]280Elementary School
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/school-natanz/thumbs/thumbs_school-natanz-91-105.jpg]220Elementary School
Natanz City

 

(بیشتر…)