بایگانی برچسب: امامزاده رقیه خاتون نطنز

Image

آثار تاریخی شهر نطنز

آثار تاریخی شهر نطنز شامل: گنبد باز- امامزاده عبداله- امامزاده رقیه خاتون- سنگ تقسیم آب- قلعه کوهاب

Natanz Ancient 1

آثار تاریخی شهر نطنز- امامزاده بابا عبداله- رقیه خاتون- قلعه کوهاب- گنبد باز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_gonbad-baz-1.jpg]3810Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_gonbad-baz.jpg]1330Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-003www-arisnasr-ir_.jpg]1140Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-006www.jpg]1020Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_emamzadeh-abdollah-010www.jpg]810Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_img_1885.jpg]810Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-003www-arisnasr-ir_.jpg]760Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-004www-arisnasr-ir_.jpg]750Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-005www-arisnasr-ir_.jpg]670Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_monition-kuhab-006www-arisnasr-ir_.jpg]760Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_roghayekhatoon-003www-arisnasr-ir_.jpg]670Natanz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-ancient-1/thumbs/thumbs_roghayekhatoon-004www-arisnasr-ir_.jpg]710Natanz Ancient

 

(بیشتر…)