بایگانی برچسب: امامزاده سلطان علی بن محمد باقر

Image

قالیشویان مشهد اردهال ۲

مراسم سنتی، مذهبی، قالیشویان مشهد اردهال، در دومین جمعه ماه مهر ۱۴/۷/۱۳۹۱ برگزار شد.

Ardehal 2

مراسم قالیشویان مشهد اردهال ۹۱-۱

Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal

 

(بیشتر…)

Image

قالیشویان مشهد اردهال ۱

مراسم سنتی، مذهبی، قالیشویان مشهد اردهال، در دومین جمعه ماه مهر ۱۴/۷/۱۳۹۱ برگزار شد.

Ardehal 1

مراسم قالیشویان مشهد اردهال ۹۱-۱

 

(بیشتر…)