Tag: بازار روز شهرداری بادرود

چهارشنبه بازار

خرید نوروزی در آخرین چهارشنبه بازار ۱۳۹۱ در بادرود.

Market Badrood 91

آخرین چهارشنبه بازار ۹۱

خرید نوروزی

با نزدیک شدن به نوروز و خریدهای عید، خانواده های بادرودی و روستاهای اطراف اکثر خریدهای خود را از بازار روز بادرود تهیه می  کنند. بازار روز بادرود هر هفته چهارشنبه صبح در محل میدان معلم برگزار می شود.

Market

چهارشنبه بازار بادرود

ادامه‌ی مطلب