بایگانی برچسب: برداشت زعفران

Image

زعفران طرقرود

آغاز برداشت زعفران از مزارع شهر طرقرود در آبان ماه ۱۳۹۱

Zaferan Targh

برداشت زعفران-طرقرود- آبان ماه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_191.jpg]2380Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_097.jpg]380Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_193.jpg]390Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_113.jpg]360Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_102.jpg]280Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_100.jpg]290Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_106.jpg]250Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_108.jpg]230Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_090.jpg]220Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_117.jpg]190Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_120.jpg]180Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_122.jpg]170Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_128.jpg]180Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_134.jpg]160Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_142.jpg]210Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_149.jpg]170Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_088.jpg]130Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_153.jpg]150Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_158.jpg]130Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_165.jpg]100Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_171.jpg]110Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_174.jpg]160Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_182.jpg]180Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_184.jpg]160Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_087.jpg]160Zaferan
Targhrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/zaferan-targh/thumbs/thumbs_zaferan-targh_199.jpg]140Zaferan
Targhrood City

 

(بیشتر…)