بایگانی برچسب: بقعه سید حسن واقف

Image

مجموعه تاریخی افوشته شهرستان نطنز

مجموعه آثار تاریخی محله افوشته شهرستان نطنز شامل: آب انبار- حمام- شربت خانه- بقعه میرسید- بقعه سید حسن واقف

Afushteh Ancient

مجموعه تاریخی افوشته شهرستان نطنز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-026www-arisnasr-ir_.jpg]2530Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-007www-arisnasr-ir_.jpg]630Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-008www-arisnasr-ir_.jpg]500Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-010www-arisnasr-ir_.jpg]540Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-011www-arisnasr-ir_.jpg]370Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-017www-arisnasr-ir_.jpg]430Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-020www-arisnasr-ir_.jpg]340Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-021www-arisnasr-ir_.jpg]340Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-001www-arisnasr-ir_.jpg]310Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-002www-arisnasr-ir_.jpg]330Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-003www-arisnasr-ir_.jpg]290Afushteh Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-ancient/thumbs/thumbs_afushteh-ancient-024www-arisnasr-ir_.jpg]310Afushteh Ancient

 

(بیشتر…)