بایگانی برچسب: بنایی

Image

کار و فعالیت زمستان ۱۳۹۱

کار و فعالیت در بخش کشاورزی و ساختمانی در فصل زمستان ۱۳۹۱ در روستای اریسمان

Work Winter 91

کار و فعالیت زمستان 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_098.jpg]3770Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_048.jpg]660Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_050.jpg]770Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_005.jpg]630Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_014.jpg]530Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_015.jpg]500Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_016.jpg]610Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_018.jpg]530Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_020.jpg]700Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_046.jpg]570Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_051.jpg]590Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_056.jpg]480Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_061.jpg]420Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_064.jpg]530Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_071.jpg]410Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_078.jpg]360Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_079.jpg]360Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_089.jpg]350Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_096.jpg]480Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_099.jpg]460Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_100.jpg]330Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_101.jpg]330Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_010.jpg]410Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_104.jpg]450Work Winter 91
Arisman Village

 

(بیشتر…)