بایگانی برچسب: تعزیه قاسم

Image

تعزیه قاسم- حسینیه افوشته نطنز

          مراسم تعزیه خوانی حضرت قاسم(ع) در حسینیه افوشته نطنز سال ۱۳۹۰

Taziyeh Ghasem

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_0996.jpg]1280
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1005.jpg]350
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1013.jpg]370
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1039.jpg]490
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1067.jpg]410
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1080.jpg]370
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1087.jpg]320
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1091.jpg]300
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1114.jpg]330
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1138.jpg]290
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1148.jpg]330
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1152.jpg]320
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1156.jpg]360
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1169.jpg]310
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1173.jpg]310
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1177.jpg]230