بایگانی برچسب: تودیع و معارفه بخشدار بخش مرکزی

Image

جلسه شورای اداری شهرستان نطنز

جلسه شورای اداری شهرستان نطنز روز شنبه ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ در فرهنگسرای کوثر با حضور مسئولین ادارات برگزار شد.

در این جلسه مراسم تودیع و معارفه بخشدار بخش امامزاده از آقای عسگری به آقای صابری، بخشداری بخش مرکزی از آقای نساجیان به آقای اسماعیل زاده، معاون فرماندار نطنز از آقای قنبری به آقای درستی واگذار شد.

Farmandari 91-2

جلسه شورای اداری شهرستان نطنز- ۲۱/۱۱/۹۱

Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari
Farmandari

 

(بیشتر…)