بایگانی برچسب: جشن ولایت

Image

آقاعلی عباس: جشن ولایت

جشن ولایت به مناسبت عید غدیر خم در امامزاده آقاعلی عباس(ع) ؛ جمعه ۱۲/۸/۱۳۹۱ برگزار شد.

Agha Ali Abbas Ghadir

جشن ولایت- عید غدیر خم- آقا علی عباس

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_07.jpg]2160Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_21.jpg]300Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_37.jpg]280Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_52.jpg]260Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_15.jpg]180Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_23.jpg]170Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_27.jpg]230Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_29.jpg]150Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_33.jpg]150Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_41.jpg]180Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_46.jpg]120Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_47.jpg]130Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_50.jpg]150Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_53.jpg]150Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_10.jpg]140Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_09.jpg]120Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_12.jpg]100Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/agha-ali-abbas-ghadir/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas-ghadir-91_13.jpg]130Celebration Ghadir
Agha Ali Abbas

 

(بیشتر…)