بایگانی برچسب: حافظیه شیراز

Image

آثار تاریخی شیراز

   برخی از آثار تاریخی شهر شیراز

Shiraz

آثار تاریخی شیراز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-6.jpg]2540Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-4.jpg]740Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-5.jpg]390Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-2.jpg]350Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-3.jpg]260Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-7.jpg]210Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-8.jpg]210Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-9.jpg]120Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-eram-garden-2.jpg]170Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-eram-garden-1.jpg]170Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-hafez-1.jpg]180Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-shah-cheragh.jpg]170Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-1.jpg]150Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-square-01.jpg]320Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-square-02.jpg]180Shiraz Ancient

 

(بیشتر…)