Tag: درختان

غروب زمستان

جلوه های زیبای غروب زمستان و منظره های آن در روستای اریسمان- ۱۳۹۲

winter-92-arisman_312 غروب زمستان- اریسمان 92

ادامه‌ی مطلب

آشیانه های زمستانی

درختان و آشیانه های پرندگان در روزهای زمستانی ۱۳۹۲ – روستای اریسمان

winter-92-arisman_107 آشیانه های زمستانی- اریسمان 1392

ادامه‌ی مطلب