بایگانی برچسب: روستای سرآسیاب

Image

از کاشت تا برداشت خیار

مراحل کاشت تا برداشت خیار از مزارع منطقه بادرود و روستای سرآسیاب

cucomber-92_20 کاشت تا برداشت خیار 1392- سرآسیاب

(بیشتر…)

Image

کاشت خیار بهاره

مراحل کاشت خیار بهاره در روستای سرآسیاب و روستای اریسمان

Khiyar

کاشت خیار

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-021.jpg]6040Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-001.jpg]1980Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-034.jpg]1910Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-036.jpg]2280Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-041.jpg]1760Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-055.jpg]1660Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-061.jpg]1550Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-056.jpg]1550Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-007.jpg]1440Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-059.jpg]1410Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-067www-arisnasr-ir_.jpg]1440Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-146www-arisnasr-ir_.jpg]1400Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-91_081.jpg]1310Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-151www-arisnasr-ir_.jpg]1380Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_img_8766.jpg]1800Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_img_8772.jpg]1500Khiyar
SarAsiyab Village

 

(بیشتر…)