بایگانی برچسب: روستای طامه

Image

پاییز و برگ خزان

برگ خزان و مناظر پاییزی در شهرستان نطنز، روستای طامه و روستای ابیانه در فصل پاییز ۱۳۹۲

autumn-abiyaneh-92_23 پاییز و برگ خزان 1392

(بیشتر…)

Image

برف پاییزی

برف پاییزی در آخرین روزهای خزان ۱۳۹۱ – عکس از شهر نطنز و روستای طامه

Natanz Snow 91

برف پاییزی از نطنز و طامه- 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_08.jpg]4230Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_tameh-snow-91_14.jpg]800Snow
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_tameh-snow-91_18.jpg]790Snow
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_tameh-snow-91_29.jpg]790Snow
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_01.jpg]760Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_03.jpg]630Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-ashura-91_126.jpg]740Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_15.jpg]600Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_12.jpg]530Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_16.jpg]540Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_17.jpg]470Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_21.jpg]420Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_22.jpg]460Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_24.jpg]390Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_25.jpg]380Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_31.jpg]340Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_33.jpg]380Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_38.jpg]340Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_39.jpg]410Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_natanz-snow-91_41.jpg]400Snow
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_tameh-snow-91_10.jpg]380Snow
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_tameh-snow-91_13.jpg]350Snow
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_tameh-snow-91_15.jpg]410Snow
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_tameh-snow-91_19.jpg]330Snow
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/natanz-snow-91/thumbs/thumbs_tameh-snow-91_34.jpg]300Snow
Tameh Village

 

(بیشتر…)

Image

رنگ پاییز

منظره های پاییز از رنگ زیبای پاییز از شهر نطنز و روستای طامه

Autumn 91-2

رنگ پاییز- نطنز، طامه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_02.jpg]4360Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_050.jpg]1020Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_20.jpg]950Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_047.jpg]1010Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_021.jpg]1030Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_03.jpg]850Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_039.jpg]820Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_043.jpg]770Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_049.jpg]790Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_055.jpg]780Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_068.jpg]1030Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_071.jpg]1010Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_072.jpg]810Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_074.jpg]800Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_078.jpg]750Autumn 91
Tameh Village

 

(بیشتر…)

Image

منظره های پاییز

منظره های پاییز از طبیعت زیبای شهر نطنز و روستای طامه

Autumn 91-1

منظره های پاییز- نطنز، طامه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_img_0897.jpg]3910Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_01.jpg]740Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_10.jpg]680Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_082.jpg]900Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_13.jpg]630Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_15.jpg]550Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_008.jpg]600Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_img_0887-1.jpg]730Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_005.jpg]660Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_autumn-91_360.jpg]620Autumn 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_autumn-91_377.jpg]500Autumn 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_015.jpg]440Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_019.jpg]490Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_034.jpg]450Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_044.jpg]420Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_058.jpg]470Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_065.jpg]450Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_066.jpg]360Autumn 91
Tameh Village

 

(بیشتر…)

Image

رودخانه طامه

   رودخانه طامه 

Tameh River

رودخانه و آبشار و سد و طبیعت طامه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-95www-arisnasr-ir_.jpg]1450Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-88www-arisnasr-ir_.jpg]220Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-59www-arisnasr-ir_.jpg]220Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-56www-arisnasr-ir_.jpg]360Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-64www-arisnasr-ir_.jpg]210Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-70www-arisnasr-ir_.jpg]210Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-90www-arisnasr-ir_.jpg]170Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-74www-arisnasr-ir_.jpg]190Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-86www-arisnasr-ir_.jpg]170Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-92www-arisnasr-ir_.jpg]180Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-031www-arisnasr-ir_.jpg]190Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-036www-arisnasr-ir_.jpg]230Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-039www-arisnasr-ir_.jpg]170Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-040www-arisnasr-ir_.jpg]220Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-045www-arisnasr-ir_.jpg]230Tameh River
Tameh Village

 

(بیشتر…)

صفحه 1 از 212