بایگانی برچسب: زائران خمینی

Image

زائران خمینی

عبور کاروان زیارتی حرم مطهر امام خمینی(ره) از روستای اریسمان، شهر بادرود، شهر خالدآباد و امامزاده آقاعلی عباس در روز پنچ شنبه ۱۱/۳/۱۳۹۱

Caravan Khomeini

Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini
Karavan Khomeini

 

(بیشتر…)