بایگانی برچسب: ستاد تسهیلات سفر نوروزی

Image

جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی ۹۲

اولین جلسه ستاد تسهیلات سفر برای مسافران نوروزی سال ۱۳۹۲ در فرمانداری شهرستان نطنز و بخشداری بادرود برگزار شد.

این جلسه روز شنبه ۷/۱۱/۹۱ در فرمانداری و روز شنبه ۱۴/۱۱/۹۱ در بخشداری بادرود به منظور هماهنگی و برنامه ریزی و تشکیل کمیته های تسهیلات سفر با حضور مسئولین برگزار گردید.

Farmandari 91

جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی 92

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-02.jpg]1380Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-08.jpg]190Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8213.jpg]200Bakhshdari
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-05.jpg]200Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-06.jpg]170Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-07.jpg]180Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-10.jpg]160Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-11.jpg]160Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-12.jpg]150Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_farmandari-91-14.jpg]180Farmandari
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8185.jpg]140Bakhshdari
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8189.jpg]140Bakhshdari
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8191.jpg]130Bakhshdari
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8194.jpg]90Bakhshdari
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8196.jpg]110Bakhshdari
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8199.jpg]120Bakhshdari
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8202.jpg]90Bakhshdari
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmandari-91/thumbs/thumbs_img_8203.jpg]80Bakhshdari
Badrood City

 

(بیشتر…)