بایگانی برچسب: سیاه کوه

Image

سیاه کوه

سیاه کوه نام کوه های سمت شرق بادرود است که مسافت آن از سمت امامزاده آقا علی عباس(ع) حدوداً ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر می باشد.

کوه های سیاه کوه با رنگ های مختلف، دارای معدن سنگ آهن، معدن سنگ لاشه، گیاه خوراکی ریواس و گل های زیبا در اوایل فصل بهار می باشد.

Siyah kooh

طبیعت سیاه کوه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-14www-arisnasr-ir_.jpg]1270Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-33www-arisnasr-ir_.jpg]180Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-10www-arisnasr-ir__0.jpg]190Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-12www-arisnasr-ir__0.jpg]150Siyah kooh Mountain
Camel
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-13www-arisnasr-ir__0.jpg]100Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-22www-arisnasr-ir_.jpg]90Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-19www-arisnasr-ir_.jpg]150Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-27www-arisnasr-ir_.jpg]90Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-23www-arisnasr-ir_.jpg]70Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-24www-arisnasr-ir_.jpg]70Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-25www-arisnasr-ir_.jpg]60Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-28www-arisnasr-ir_.jpg]80Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-41www-arisnasr-ir_.jpg]60Siyah kooh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-42www-arisnasr-ir_.jpg]50Siyah kooh Mountain
Rivas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/siyah-kooh/thumbs/thumbs_siyah-kooh-49www-arisnasr-ir_.jpg]40Siyah kooh Mountain
Rivas

 

(بیشتر…)