بایگانی برچسب: سیل

Image

سیلاب

   امداد خودرو در سیلاب های بهاری

Spate

نجات در سیلاب

Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate
Spate

 

(بیشتر…)

Image

رودخانه های فصلی

   بارش باران های مداوم بهاری و جاری شدن رودخانه های فصلی

Spate River

بارش باران و رودخانه های فصلی

Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River
Spate River

 

(بیشتر…)