بایگانی برچسب: شهر نوش آباد

Image

نینوای نوش آباد

نینوای نوش آباد، اجرای مراسم آیینی شهادت حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل و امام حسین(ع) به همراه خاک سپاری شهدای کربلا در شهر نوش آباد توابع شهرستان آران و بیدگل روز دوشنبه ۶/۹/۱۳۹۱ اجرا شد.

Neynava NushAbad 91

نینوای نوش آباد

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_127.jpg]2680Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_091.jpg]440Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_086.jpg]430Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_031.jpg]450Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_034.jpg]380Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_038.jpg]380Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_049.jpg]370Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_060.jpg]400Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_062.jpg]360Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_074.jpg]330Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_089.jpg]360Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_093.jpg]340Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_094.jpg]370Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_098.jpg]380Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_100.jpg]320Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_106.jpg]290Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_110.jpg]360Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_115.jpg]380Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_126.jpg]350Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_142.jpg]320Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_150.jpg]290Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_152.jpg]270Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_162.jpg]260Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_167.jpg]240Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_168.jpg]240Neynava NushAbad 91
NushAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-nushabad-91/thumbs/thumbs_neynava-nush-abad-91_174.jpg]250Neynava NushAbad 91
NushAbad City

 

(بیشتر…)

Image

نمایشگاه محرم- نوش آباد

         نمایشگاه محرم هر ساله از اول محرم تا پایان صفر در شهر نوش آباد با موضوع اهل بیت و محرم بر گذار می شود.

        نوش آباد در ۵ کیلومتری شمال کاشان و از توابع شهرستان آران و بیدگل می باشد.

noosh-abad

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_2991.jpg]2800
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_2996.jpg]1300
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3000.jpg]1190
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3002.jpg]1520
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3016.jpg]1210
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3017.jpg]1170
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3024.jpg]1020
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3041.jpg]1050
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3045.jpg]1020
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3048.jpg]1130
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3056.jpg]980
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3064.jpg]990
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3068.jpg]960
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3072.jpg]960
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3079.jpg]880
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3105.jpg]870
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3107.jpg]820
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3109.jpg]740
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3110.jpg]860
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3114.jpg]810

 

(بیشتر…)