بایگانی برچسب: طبیعت روستای طامه

Image

رنگ پاییز

منظره های پاییز از رنگ زیبای پاییز از شهر نطنز و روستای طامه

Autumn 91-2

رنگ پاییز- نطنز، طامه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_02.jpg]4360Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_050.jpg]1030Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_20.jpg]950Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_047.jpg]1020Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_021.jpg]1030Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_03.jpg]860Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_039.jpg]820Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_043.jpg]770Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_049.jpg]790Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_055.jpg]780Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_068.jpg]1040Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_071.jpg]1020Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_072.jpg]810Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_074.jpg]820Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-2/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_078.jpg]760Autumn 91
Tameh Village

 

(بیشتر…)

Image

منظره های پاییز

منظره های پاییز از طبیعت زیبای شهر نطنز و روستای طامه

Autumn 91-1

منظره های پاییز- نطنز، طامه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_img_0897.jpg]3910Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_01.jpg]740Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_10.jpg]680Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_082.jpg]910Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_13.jpg]640Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_natanz-autumn-91_15.jpg]560Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_008.jpg]600Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_img_0887-1.jpg]730Autumn 91
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_005.jpg]660Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_autumn-91_360.jpg]620Autumn 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_autumn-91_377.jpg]500Autumn 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_015.jpg]440Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_019.jpg]490Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_034.jpg]450Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_044.jpg]420Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_058.jpg]470Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_065.jpg]450Autumn 91
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/autumn-91-1/thumbs/thumbs_tameh-autumn-91_066.jpg]360Autumn 91
Tameh Village

 

(بیشتر…)

Image

رودخانه طامه

   رودخانه طامه 

Tameh River

رودخانه و آبشار و سد و طبیعت طامه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-95www-arisnasr-ir_.jpg]1450Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-88www-arisnasr-ir_.jpg]220Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-59www-arisnasr-ir_.jpg]220Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-56www-arisnasr-ir_.jpg]360Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-64www-arisnasr-ir_.jpg]210Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-70www-arisnasr-ir_.jpg]210Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-90www-arisnasr-ir_.jpg]170Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-74www-arisnasr-ir_.jpg]190Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-86www-arisnasr-ir_.jpg]170Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-91-92www-arisnasr-ir_.jpg]180Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-031www-arisnasr-ir_.jpg]190Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-036www-arisnasr-ir_.jpg]230Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-039www-arisnasr-ir_.jpg]170Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-040www-arisnasr-ir_.jpg]220Tameh River
Tameh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/tameh-river/thumbs/thumbs_tameh-spate-91-045www-arisnasr-ir_.jpg]230Tameh River
Tameh Village

 

(بیشتر…)

Image

روستای تاریخی طامه

روستای طامه در جنوب شهر نطنز در فاصله ۵ کیلومتری از شهرستان نطنز واقع است و بدلیل واقع شدن در دامنه کوه کرکس از نقاط بسیار خوش آب و هوا و ییلاقات درجه اول نطنز به شمار می آید. مهمترین سوغات طامه، گلابی (تحفه نطنز) است که از زمانهای دور از شهرت خاصی برخوردار بوده است.

(بیشتر…)

Image

روستای تاریخی طامه

روستای طامه در جنوب شهر نطنز در فاصله ۵ کیلومتری از شهرستان نطنز واقع است و بدلیل واقع شدن در دامنه کوه کرکس از نقاط بسیار خوش آب و هوا و ییلاقات درجه اول نطنز به شمار می آید. مهمترین سوغات طامه، گلابی (تحفه نطنز) است که از زمانهای دور از شهرت خاصی برخوردار بوده است.

(بیشتر…)