بایگانی برچسب: طرق

Image

مسافران نوروزی در شهرستان نطنز

حضور مسافران نوروزی در سال ۱۳۹۱ در بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی شهرستان نطنز

Norooz 91-Natanz

نوروز 91 نطنز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-162www-arisnasr-ir_.jpg]630Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-103www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91-Natanz
Afushteh- Bathroom
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-002www-arisnasr-ir_.jpg]140Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-004www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-007www-arisnasr-ir_.jpg]100Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-009www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91-Natanz
Park Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-037www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-045www-arisnasr-ir_.jpg]120Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-063www-arisnasr-ir_.jpg]100Norooz 91-Natanz
Saravan Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-074www-arisnasr-ir_.jpg]70Norooz 91-Natanz
Saravan Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-076www-arisnasr-ir__0.jpg]50Norooz 91-Natanz
Saravan Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-080www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91-Natanz
Saravan Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-082www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-087www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-090www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-151www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-165www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-171www-arisnasr-ir_.jpg]80Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-173www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_targh-041www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91-Natanz
Targh City

 

(بیشتر…)