Tag: عزاداری دانش آموزان

مراسم عزاداری دانش آموزان

مراسم عزاداری دانش آموزان به مناسبت ایام محرم در شهر بادرود روز چهارشنبه ۱/۹/۱۳۹۱ برگزار شد.

Moharam School

مراسم عزاداری دانش آموزان- بادرود ۱/۹/۹۱

 

ادامه‌ی مطلب