بایگانی برچسب: عکس روستای اریسمان

Image

عید سعید فطر در روستای اریسمان

نماز عید سعید فطر در رضوانیه روستای اریسمان روز سه شنبه ۷/۵/۱۳۹۳ برگزار شد.

fetr-93-arisman_046 عید فطر در روستای اریسمان- 1393

(بیشتر…)

Image

ماه مبارک رمضان در روستای اریسمان

ماه مبارک رمضان در روستای اریسمان، عکس هایی از مراسم افطاری و شب قدر- تیرماه ۱۳۹۳

ramezan-93-arisman_101 رمضان در اریسمان 1393

(بیشتر…)

Image

طبیعت زیبای بهار ۱۳۹۲

طبیعت زیبای بهار ۱۳۹۲

spring-92_086 طبیعت زیبای بهار 1392

 

(بیشتر…)

Image

کار و فعالیت تابستان ۹۱

کار و فعالیت تابستان ۱۳۹۱ در بخش کشاورزی

Work Summer 91

کار و فعالیت در بخش کشاورزی

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-087.jpg]950Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-002.jpg]190Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-077.jpg]200Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-070.jpg]210Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-066.jpg]180Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-044.jpg]140Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-035.jpg]170Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-072.jpg]170Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_img_5507.jpg]200Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_img_5511.jpg]180Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_img_5514.jpg]170Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_img_5519.jpg]160Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_img_5531.jpg]160Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_img_5543.jpg]210Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-058.jpg]150Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-068.jpg]190Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-087.jpg]140Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-093.jpg]140Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-103.jpg]140Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-106.jpg]120Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-108.jpg]140Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-116.jpg]150Farmer
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-summer-91/thumbs/thumbs_summer-91-119.jpg]130Farmer
Arisman Village

 

(بیشتر…)