بایگانی برچسب: قلعه کرشاهی

Image

مسافران نوروزی در بادرود

حضور مسافران نوروزی در سال ۱۳۹۱ در بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی شهر بادرود و امامزاده آقاعلی عباس(ع) و روستاهای اطراف

Norooz 91-Badrood

نوروز 91 بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-057www-arisnasr-ir_.jpg]360Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-051www-arisnasr-ir_.jpg]30Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-015www-arisnasr-ir_.jpg]20Norooz 91-Badrood
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-047www-arisnasr-ir_.jpg]70Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-045www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-014www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_karshahi-munition-051www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91-Badrood
Karshahi Munition
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_karshahi-munition-062www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
Karshahi Munition
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_matinabad-village-037www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Camp Matin Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_matinabad-village-038www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Camp Matin Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_matinabad-village-091www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
Camp Matin Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-040www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-027www-arisnasr-ir_.jpg]30Norooz 91-Badrood
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-028www-arisnasr-ir_.jpg]30Norooz 91-Badrood
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-030www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
guidance
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-032www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
School Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-033www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
School Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-068www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Highway- Tool
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-083www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Highway Kashan-Isfahan
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-094www-arisnasr-ir_.jpg]30Norooz 91-Badrood
Arisman Village

 

(بیشتر…)