بایگانی برچسب: قلعه کریم آباد

Image

آثار تاریخی شهر خالدآباد ۲

مجموعه آثار تاریخی شهر خالدآباد شامل: خانه های تاریخی- بادگیر- قلعه کریم آباد- حمام توده

Khaled Abad 2

آثار تاریخی شهر خالدآباد

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-111.jpg]820KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-037.jpg]140KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-033_0.jpg]130KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-097.jpg]160KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-094.jpg]140KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-099.jpg]130KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-110.jpg]120KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-114.jpg]140KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-115.jpg]140KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-119.jpg]120KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-123.jpg]140KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-130.jpg]120KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-135.jpg]110KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khaled-abad-2/thumbs/thumbs_khaled-abad-ancient-147.jpg]80KhaledAbad City

 

(بیشتر…)