بایگانی برچسب: لحظه تحویل سال 91

Image

لحظه تحویل سال در آقا علی عباس(ع)

عید نوروز باستانی بر همگان مبارک باد.

با فرا رسید عید نوروز ۱۳۹۱، بسیاری از هموطنان سال نو خود را در کنار بارگاه امامزادگان آقاعلی عباس و شاهزاده محمد علیهما الاسلام بادرود آغاز نمودند.

Norooz 91

تحویل سال در آقاعلی عباس

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas022www-arisnasr-ir_.jpg]440Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas058www-arisnasr-ir_.jpg]110Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas061www-arisnasr-ir_.jpg]60Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas079www-arisnasr-ir_.jpg]60Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas081www-arisnasr-ir_.jpg]80Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas083www-arisnasr-ir_.jpg]90Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas091www-arisnasr-ir_.jpg]80Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas107www-arisnasr-ir_.jpg]90Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas108www-arisnasr-ir_.jpg]100Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas115www-arisnasr-ir_.jpg]90Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas123www-arisnasr-ir_.jpg]60Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas140www-arisnasr-ir_.jpg]40Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas150www-arisnasr-ir_.jpg]50Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas152www-arisnasr-ir_.jpg]40Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas126www-arisnasr-ir_.jpg]30Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas128www-arisnasr-ir_.jpg]30Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas157www-arisnasr-ir_.jpg]30Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas161www-arisnasr-ir_.jpg]30Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas170www-arisnasr-ir_.jpg]20Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91/thumbs/thumbs_agha-ali-abbas163www-arisnasr-ir_.jpg]30Tomb Agha Ali Abbas
Badrood City

(بیشتر…)