بایگانی برچسب: مجموعه تاریخی تخت جمشید

Image

مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید

برخی ازآثار تاریخی دوره هخامنشیان از مجموعه تاریخی کورش و کمبوجیه و تخت جمشید شیراز

Takht Jamshid

مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-kurosh-1.jpg]3430Shiraz Ancient
Kurosh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-kurosh-2.jpg]360Shiraz Ancient
Kurosh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_kurosh-1.jpg]320Shiraz Ancient
Kurosh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-kurosh-3.jpg]310Shiraz Ancient
Kurosh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-kurosh-4.jpg]250Shiraz Ancient
Kambudjiyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-square-03.jpg]250Shiraz Ancient
Kambudjiyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-8.jpg]270Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-1.jpg]230Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-2.jpg]240Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-3.jpg]270Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-4.jpg]260Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-5.jpg]280Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-6.jpg]240Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-7.jpg]190Shiraz Ancient
Takht Jamshid

 

(بیشتر…)