بایگانی برچسب: محرم 1390

Image

محرم در کلهرود ۱-۱۳۹۰

مراسم عزاداری دهه اول محرم در روستای کلهرود سال ۱۳۹۰

Moharam 1

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2836.jpg]2160
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2193.jpg]690
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2210.jpg]620
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2241.jpg]700
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2306.jpg]620
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2344.jpg]520
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2368.jpg]500
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2384.jpg]570
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2511.jpg]560
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2550.jpg]690
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2623.jpg]590
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2651.jpg]570
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2702.jpg]520
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2736.jpg]630
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2789.jpg]560
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2916.jpg]590
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/moharam-1/thumbs/thumbs_img_2922.jpg]540

 

(بیشتر…)