بایگانی برچسب: منطقه ییلاقی سرمرق

Image

منطقه ییلاقی سرمرق ۲

منطقه ییلاقی سرمرق در غرب کوه های کرکس واقع شده است. وجود چشمه های فراوان و دشت سرسبز از ویژگی های منحصربفرد این منطقه می باشد.

sarmargh 2

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-17.jpg]970Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-16.jpg]170Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-18.jpg]180Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-19.jpg]290Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-15.jpg]230Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-20.jpg]210Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-21.jpg]180Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-22.jpg]240Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-23.jpg]200Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-24.jpg]170Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-25.jpg]150Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-26.jpg]150Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-27.jpg]170Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-28.jpg]160Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-29.jpg]160Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-30.jpg]210Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-2/thumbs/thumbs_sarmargh-31.jpg]160Sarmargh

 

(بیشتر…)

Image

منطقه ییلاقی سرمرق ۱

منطقه ییلاقی سرمرق در غرب کوه های کرکس واقع شده است. وجود چشمه های فراوان و دشت سرسبز از ویژگی های منحصربفرد این منطقه می باشد.

Sarmargh 1

منطقه ییلاقی سرمرق

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-01.jpg]710Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-02.jpg]150Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-03.jpg]130Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-04.jpg]170Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-05.jpg]130Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-06.jpg]140Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-07.jpg]150Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-08.jpg]90Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-09.jpg]100Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_img_3875.jpg]100Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-10.jpg]120Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-11.jpg]170Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-12.jpg]150Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-13.jpg]150Sarmargh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sarmargh-1/thumbs/thumbs_sarmargh-14.jpg]120Sarmargh

 

(بیشتر…)