بایگانی برچسب: مکان های دیدنی

Image

جشن نوروز در سرا موزه رهگشای بادرود

جشن نوروز هر ساله در ایام نوروز در سرا موزه رهگشای بادرود برگزار می گردد.

این جشن با تلاش و زحمات دکتر رهگشای و همسرشان تدارک دیده می شود که با برنامه های سنتی مانند موسیقی سنتی، چوب بازی و حاجی فیروز، آمدن بهار و سال نو را جشن می گیرند.

Festival Norooz

جشن نوروز در سرا موزه رهگشای بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-074www-arisnasr-ir_.jpg]1720Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-007www-arisnasr-ir_.jpg]450Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-023www-arisnasr-ir_.jpg]480Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-028www-arisnasr-ir_.jpg]630Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-036www-arisnasr-ir_.jpg]410Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-050www-arisnasr-ir_.jpg]370Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-061www-arisnasr-ir_.jpg]330Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-063www-arisnasr-ir_.jpg]360Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-067www-arisnasr-ir_.jpg]280Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-071www-arisnasr-ir_.jpg]350Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-072www-arisnasr-ir_.jpg]300Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-082www-arisnasr-ir_.jpg]330Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-084www-arisnasr-ir_.jpg]370Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-031www-arisnasr-ir_.jpg]460Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-011www-arisnasr-ir_.jpg]590Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-096www-arisnasr-ir_.jpg]660Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-100www-arisnasr-ir_.jpg]520Festival Norooz
Rahgoshay Museum
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/rahgoshay-museum/thumbs/thumbs_festival-norooz-105www-arisnasr-ir_.jpg]460Festival Norooz
Rahgoshay Museum

(بیشتر…)