بایگانی برچسب: نوروز 91

Image

مسافران نوروزی در روستای تاریخی ابیانه

 حضور مسافران نوروزی در سال ۱۳۹۱ در بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی روستای ابیانه

Norooz 91-Abiyaneh Village

مسافران نوروزی در ابیانه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-056www-arisnasr-ir_.jpg]420Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-058www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-011www-arisnasr-ir_.jpg]120Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-046www-arisnasr-ir_.jpg]150Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-004www-arisnasr-ir_.jpg]150Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-023www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-029www-arisnasr-ir_.jpg]130Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-048www-arisnasr-ir_.jpg]130Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-050www-arisnasr-ir_.jpg]90Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-061www-arisnasr-ir_.jpg]80Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-064www-arisnasr-ir_.jpg]70Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-068www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-073www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91
Abiyaneh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-abiyaneh-village/thumbs/thumbs_abiyaneh-village-077www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91
Abiyaneh Village

 

(بیشتر…)

Image

مسافران نوروزی در بادرود

حضور مسافران نوروزی در سال ۱۳۹۱ در بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی شهر بادرود و امامزاده آقاعلی عباس(ع) و روستاهای اطراف

Norooz 91-Badrood

نوروز 91 بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-057www-arisnasr-ir_.jpg]360Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-051www-arisnasr-ir_.jpg]30Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-015www-arisnasr-ir_.jpg]20Norooz 91-Badrood
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-047www-arisnasr-ir_.jpg]70Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-045www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-014www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_karshahi-munition-051www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91-Badrood
Karshahi Munition
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_karshahi-munition-062www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
Karshahi Munition
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_matinabad-village-037www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Camp Matin Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_matinabad-village-038www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Camp Matin Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_matinabad-village-091www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
Camp Matin Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-040www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
Tomb Ahga Ali Abbas
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-027www-arisnasr-ir_.jpg]30Norooz 91-Badrood
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-028www-arisnasr-ir_.jpg]30Norooz 91-Badrood
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-030www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
guidance
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-032www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Badrood
School Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-033www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
School Badrood
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-068www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Highway- Tool
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-083www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Badrood
Highway Kashan-Isfahan
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-badrood-91/thumbs/thumbs_norooz-91-094www-arisnasr-ir_.jpg]30Norooz 91-Badrood
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

مسافران نوروزی در شهرستان نطنز

حضور مسافران نوروزی در سال ۱۳۹۱ در بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی شهرستان نطنز

Norooz 91-Natanz

نوروز 91 نطنز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-162www-arisnasr-ir_.jpg]630Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-103www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91-Natanz
Afushteh- Bathroom
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-002www-arisnasr-ir_.jpg]140Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-004www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-007www-arisnasr-ir_.jpg]100Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-009www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91-Natanz
Park Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-037www-arisnasr-ir_.jpg]110Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-045www-arisnasr-ir_.jpg]120Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-063www-arisnasr-ir_.jpg]100Norooz 91-Natanz
Saravan Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-074www-arisnasr-ir_.jpg]70Norooz 91-Natanz
Saravan Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-076www-arisnasr-ir__0.jpg]50Norooz 91-Natanz
Saravan Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-080www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91-Natanz
Saravan Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-082www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-087www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-090www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-151www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91-Natanz
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-165www-arisnasr-ir_.jpg]50Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-171www-arisnasr-ir_.jpg]80Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_natanz-173www-arisnasr-ir_.jpg]40Norooz 91-Natanz
Mosque Jamee Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-91-natanz/thumbs/thumbs_targh-041www-arisnasr-ir_.jpg]60Norooz 91-Natanz
Targh City

 

(بیشتر…)