Tag: نینوای بادرود

نینوای بادرود ۱۳۹۰

مراسم نینوای بادرود در روز شنبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۰ مصادف با اربعین حسینی در شهر بادرود برگزار گردید.

Neynava Badrood 90