بایگانی برچسب: نینوای بادرود

Image

نینوای بادرود ۱۳۹۰

مراسم نینوای بادرود در روز شنبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۰ مصادف با اربعین حسینی در شهر بادرود برگزار گردید.

Neynava Badrood 90

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_3953.jpg]960
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_3985.jpg]330
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_3988.jpg]320
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4025.jpg]340
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4062.jpg]290
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4101.jpg]220
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4110.jpg]210
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4144.jpg]260
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4165.jpg]310
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4195.jpg]230
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4264.jpg]240
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4288.jpg]270
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4311.jpg]290
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4340.jpg]250
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/neynava-badrood-90/thumbs/thumbs_img_4236.jpg]230