بایگانی برچسب: هنرهای نمایشی

Image

جشنواره هنرهای نمایشی در بادرود

جشنواره هنرهای نمایشی شامل سرود و تئاتردر روزهای دوشنبه ۱۶/۱۱/۹۱ و چهارشنبه ۱۸/۱۱/۹۱ در کانون پرورش فکری بادرود برگزار شد.

آقای علی مشربی دبیر این جشنواره اعلام داشت: به مناسبت سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی، جشنواره هنرهای نمایشی در قالب سرود و تئاتر در بین دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بخش امامزاده(بادرود) برگزار گردید. برگزیدگان این جشنواره به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.

Badrood Teatr

جشنواره هنرهای نمایشی در بادرود- تئاتر 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-01.jpg]1430Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-03.jpg]150Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-02.jpg]140Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-04.jpg]220Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-05.jpg]180Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-06.jpg]140Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-07.jpg]120Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-08.jpg]140Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-09.jpg]160Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-10.jpg]120Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-11.jpg]130Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-12.jpg]120Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-13.jpg]110Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-14.jpg]90Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-15.jpg]80Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-16.jpg]100Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-17.jpg]120Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-18.jpg]130Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-19.jpg]150Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-20.jpg]110Teatr
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/badrood-teatr/thumbs/thumbs_badrood-teatr-91-21.jpg]110Teatr
Badrood City

 

(بیشتر…)