بایگانی برچسب: هیآت کوهنوردی بادرود

Image

صعود به قله دالان کوه

   صعود سراسری به قله ۳۹۱۵ متری دالان کوه- اصفهان شهرستان داران روستای آنالوجه در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۸۸

Mountain Dalankuh 88

صعود سراسری به قله دالان کوه

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-01www-arisnasr-ir_.jpg]1010Mountain Dalankuh 88
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-02www-arisnasr-ir_.jpg]200Mountain Dalankuh 88
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-04www-arisnasr-ir_.jpg]170Mountain Dalankuh 88
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-06www-arisnasr-ir_.jpg]210Mountain Dalankuh 88
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-08www-arisnasr-ir_.jpg]230Mountain Dalankuh 88
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-05www-arisnasr-ir_.jpg]270Mountain Dalankuh 88
People Analujeh Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-10www-arisnasr-ir_.jpg]280Mountain Dalankuh 88
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-15www-arisnasr-ir_.jpg]300Mountain Dalankuh 88
Yazd Group
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-17www-arisnasr-ir_.jpg]340Mountain Dalankuh 88
Saba Badrood Group
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/mountain-dalankuh/thumbs/thumbs_dalankuh-88-18www-arisnasr-ir_.jpg]270Mountain Dalankuh 88
Natanz Group
.

(بیشتر…)

Image

صعود به قله دومیر

  همایش سراسری صعود به قله ۳۴۵۰ متری قله دومیر، شهرستان کاشان، روستای نشلج در ۲۲ بهمن ۱۳۸۷

Mountain Domiyer 87

صعود به قله دومیر کاشان

.

(بیشتر…)