Tag: ورزشگاه شهید زینلی بادرود

بادرود: فوتسال جام رمضان

مسابقات نهایی فوتسال جام رمضان، دوشنبه ۱۶/۵/۱۳۹۱ در سالن شهید زینلی شهر بادرود برگزار شد.

این مسابقات در رده نوجوانان بین تیم های تحفه سرای سیاه و سفید و بسیج طریق القدس و در رده جوانان بین تیم های پوشاک رضا و ثامن الحجج انجام گرفت.

Futsal Badrood 91

مسابقات فوتسال جام رمضان ۹۱- بادرود

Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91
Futsal Ramazan 91

 

ادامه‌ی مطلب